Svenskdroppar (bitterdryck)

Svenskdroppar förknippas med Maria Treben, en märkesfigur inom den långa traditionen av örtanvändning i Europa.

Mest känd har hon blivit genom sin bok "Hälsa ur Guds Apotek", men hon har redovisat sina erfarenheter i ett antal andra böcker. Hon förstod att sammanställa och använda det arv av kunnande, som funnits bland örtkännare under flera århundraden-

Vi erbjuder ett antal olika olika örtblandningar efter Maria Treben.